Pożyczka – kwestia umowna

Gdy myślimy o pożyczce, zazwyczaj mówimy o pieniądzach. Każda pożyczka bezapelacyjnie kojarzy się nam z pieniędzmi. I słusznie, bo statystycznie można wywnioskować, że najczęściej pożyczamy pieniądze. Jak to robimy? W bardzo prosty i zarazem bardzo nieodpowiedzialny sposób. Zaufanie, rzecz święta lecz pewnego rodzaju naiwność to już jest niestety głupota.
Polski kodeks cywilny wyróżnia w swoich zapisach dwie formy zawierania umów. Pierwsza z nich to umowa ustna. Zazwyczaj nie zawieramy jej przy świadkach, którzy na wypadek problemów ze spłatą owej pożyczki, mogliby potwierdzić jej zawarcie. Umowa ustna, jak sama nazwa wskazuje, zawierana jest w formie ustnej na podstawie obustronnego oświadczenia, że pożyczkodawca wypłaca pożyczkobiorcy taką a nie inną sumę, którą pożyczkobiorca zobowiązuję się zwrócić, z odsetkami bądź też bez odsetek w ściśle określonym terminie jednorazowo lub w kilku ratach.

Jedynym dowodem na zawarcie takiej umowy pożyczki może być potwierdzenie jej przez osobę, która poza stronami, była świadkiem jej zawarcia. Brak świadka, przynajmniej jednego, automatycznie utrudnia prawne odzyskanie pieniędzy przez osobę która je pożyczyła.
Drugą umową, czy też formą zawierania umowy, w tym zakresie umowy pożyczki jest forma pisemna. Taką formę kodeks cywilny zaleca przy pożyczce powyżej 500 złotych. Formalnie nie wymaga ona określonych zapisów, jednak można się posłużyć odpowiednim wzorem, dostępnym chociażby w internecie na stronach, portalach poświęconych tematyce finansów.

Przede wszystkim pisemna umowa pożyczki powinna zawierać:
– dane pożyczkodawcy
– dane pożyczkobiorcy
– kwotę pożyczki
– okres kredytowania, czyli termin spłaty
– datę i miejsce jej zawarcia
– całkowitą kwotę do oddania
– podpisy stron (pożyczkodawca i pożyczkobiorca)

My z automatu wiemy, że taka umowa, jeżeli zamierzamy oszukać daną osobę jest dla nas nieco kłopotliwa, jednak dla pożyczkodawcy jest ona formą zabezpieczenia pożyczki. Co innego pożyczyć komuś 100 a co innego, 10 000 złotych. Pieniądze od zawsze stanowią największą wartość materialną człowieka. Bardzo często są przedmiotem sporów między ludźmi, nawet wśród rodziny czy przyjaciół. Pisemne zawarcie umowy pożyczki daje możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. W postępowaniu cywilnym stanowi dowód na istnienie roszczenia. Wówczas sąd może wydać nakaz zapłaty a w przypadku braku spłaty, może nadać nakazowi tytuł wykonawczy, dający możliwość do przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika na drodze postępowania prowadzonego przez komornika sądowego. Dbajmy o swoje interesy. Nie pożyczajmy pieniędzy osobom do których nie mamy pełnego zaufania co do ich uczciwości i odpowiedzialności.