Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

  Zaznacz wszystkie zgody

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty z grupy Habza

  Wyrażam zgodę na kierowanie komunikacji marketingowej z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych przez podmioty z grupy Habza

  Wyrażam zgodę na kierowanie komunikacji marketingowej z użyciem wiadomości elektronicznych przez podmioty z grupy Habza