Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zaznacz wszystkie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty z grupy Habza

Wyrażam zgodę na kierowanie komunikacji marketingowej z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych przez podmioty z grupy Habza

Wyrażam zgodę na kierowanie komunikacji marketingowej z użyciem wiadomości elektronicznych przez podmioty z grupy Habza