BIK od A do Z

Podczas ubiegania się o większość kredytów dostępnych na naszym rynku każdy z klientów musi przedstawić w wybranym banku lub swojemu doradcy kredytowemu raport BIK. Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z tego, czym tak naprawdę jest rzeczony raport oraz do czego ma służyć.   Zacznijmy więc od początku. Czym tak naprawdę jest BIK? Biuro Informacji Kredytowej S.A. (w skrócie BIK) jest przedsiębiorstwem założonym w 1997 roku przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych.

Zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie i udostępnianie danych o spłaconych i aktualnie spłacanych zobowiązaniach kredytowych, przez które należy rozumieć kredyty, pożyczki, karty kredytowe, limity, poręczenia kredytów.

Dane z Biura Informacji Kredytowej są wykorzystywane przez instytucje sektora finansowego do zarządzania ryzykiem kredytowym, ograniczania ryzyka wyłudzeń  kredytów i monitorowania zadłużenia. W głównej mierze służą do potwierdzenia wiarygodności finansowej konsumenta lub przedsiębiorcy ubiegającego się o finansowanie. Biuro Informacji Kredytowej przetwarza zarówno informacje pozytywne jak i negatywne. Dla kredytodawców dostęp do tego typu informacji jest wsparciem procesu kredytowego. Informacje dotyczące historii kredytowej potencjalnego klienta pozyskane z BIK służą właściwej analizie kredytowej zarówno konsumentów jak i osób fizycznych. Z BIK współpracują wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze w Polsce oraz kilkadziesiąt firm pożyczkowych. Wspólnie z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Biuro Informacji Kredytowej tworzą Grupę BIK. Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce. Wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż. Co ma to wspólnego z potencjalnym klientem ubiegającym się o kredyt? Podczas rozpoczęcia procesu kredytowego klient zobligowany jest do przedstawienia raportu BIK. Co to takiego? Jest to nic innego, jak dokument  zawierający szczegółową historię zobowiązań klienta: kredytowych (z bazy Biura Informacji Kredytowej) oraz finansowych (z bazy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor).  Dzięki niemu klient jest w stanie potwierdzić swoją sytuację finansową udokumentowanym zestawieniem.  Raport BIK zawiera również wskaźnik sytuacji płatniczej. Dzięki niemu od razu można sprawdzić, czy klient nie ma opóźnień w płatnościach (dotyczy to również poszczególnych rat kredytu oraz szczegóły innych zobowiązań, np. faktur za prąd czy telefon) Taki raport pozwala ocenić danej instytucji lub doradcy kredytowemu, czy klient jest rzetelny oraz rozpocząć procedurę kredytową wybierając najbardziej korzystne rozwiązanie. Mimo, że Biuro Informacji Kredytowej powstało dla usprawnienia polskiego systemu bankowego oraz to banki są jego głównymi użytkownikami, Ty – jako klient banku – masz możliwość sprawdzenia danych jakie zostały o Tobie zgromadzone w BIK. Każda osoba fizyczna lub przedsiębiorca może wygenerować dla siebie taki raport.

Co daje nam raport BIK?

  • wskaźnik BIK – podpowie Ci, czy aktualnie nie masz problemów z regulowaniem swoich zobowiązań. Czytelne ikony ułatwią szybką ocenę Twojej sytuacji płatniczej. Wskaźnik możesz udostępnić innym osobom. Dzięki temu udowodnisz, że jesteś solidnym płatnikiem
  • ocena punktowa (tzw. scoring) – pomaga Ci w spojrzeniu na swoją wiarygodność kredytową oczami banku. Im wyższa ocena punktowa, tym mniejsze ryzyko wiąże się z udzieleniem Ci kolejnego kredytu. Na ocenę punktową wpływ mają m.in. aktywność kredytowa, spłacalność kredytów oraz częstotliwość wnioskowania o kredyt
  • Podsumowanie spłacanych kredytów – najważniejsze informacje o Twoich zobowiązaniach finansowych – na jeden rzut oka. Czytelne ikony ułatwią Ci szybką ocenę stanu poszczególnych zobowiązań. Kolor zielony – wszystko spłacane w terminie, kolor żółty – wystąpiły opóźnienia, kolor czerwony – kredyt nie jest spłacany
  • Postęp w spłacie kredytu – szybko ocenisz, ile kredytu już spłaciłeś
  • Szczegółowa historia spłaty – znajdziesz tu dokładne informacje o tym, jak spłacałeś poszczególne raty kredytu. Możesz sprawdzić, kiedy nastąpiło opóźnienie bądź jego spłata

Gdy już wiemy czym jest Biuro Informacji Kredytowej, na czym polega jego praca oraz w jakim celu są generowane raporty dotyczące naszej sytuacji finansowej pozostaje ostatnie pytanie – Jak pobrać taki raport? Nic prostszego! Każdy konsument lub przedsiębiorca może zrobić to w kilka minut bez wychodzenia z domu. Wystarczy założyć konto w portalu BIK, zalogować się do niego i wybrać ofertę, jaka nas interesuje. Oczywiście dane zgromadzone w BIK chronione są tajemnicą bankową. Dlatego w procesie rejestracji zostaniesz poproszony o potwierdzenie tożsamości. Jest to całkowicie bezpieczne, ponieważ Twoje dane osobowe są chronione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).